V.l.n.r.: Niels Eberson, Martijn Groenewoudt, Annemarie Foekema & Eva Dijks

De Raad van Toezicht (RvT) van LISA is het toezichthoudende orgaan van de vereniging. De raad controleert het bestuur en kan deze van gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Ook heeft de raad een rol bij sollicitaties en moet het bestuur voornemens tot het wijzigen van de statuten of het huishoudelijk reglement kenbaar maken. De Raad van Toezicht van LISA bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Hiervan is minimaal de helft oud-bestuurder.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Martijn Groenewoudt
  • Annemarie Foekema
  • Niels Eberson
  • Eva Dijks

Contact: [email protected]