De Raad van Toezicht (RvT) van LISA is het toezichthoudende orgaan van de vereniging. De raad controleert het bestuur en kan deze van gevraagd en ongevraagd advies voorzien. Ook heeft de raad een rol bij sollicitaties en moet het bestuur voornemens tot het wijzigen van de statuten of het huishoudelijk reglement kenbaar maken. De Raad van Toezicht van LISA bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Hiervan is minimaal de helft oud-bestuurder.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Niels Eberson
  • Martijn Groenewoudt
  • Eva Dijks
  • Jeroen van de Beek
  • Jesper Vrielink
  • Job Homan
  • Thomas ten Berge

Contact: [email protected]