Wat in 2015 begon als een lachertje, blijkt inmiddels iets om van te huilen; President Donald J. Trump. Wellicht zit hem dat in het feit dat het in 2015 slechts een idee was, slechts een kandidaat, eentje die niemand echt serieus nam. Maar in 2017 is dat idee, die grap, realiteit geworden. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is een man met amper politieke ervaring aan de macht gekomen die er enkele radicale ideeën op nahoudt.

Zoals uit het bovenstaande misschien wel valt af te leiden: ik ben geen fan van Trump. Hoewel ik eerst, zoals velen, wel kon lachen om wat er in Amerika gaande is, begin ik nu te beseffen dat dit geen grap is. Dingen als een muur tussen de Verenigde Staten en Mexico en een inreisverbod vanuit verschillende Islamitische landen, daar is eigenlijk niks grappigs aan. Donald Trump lijkt geen waarde te hechten aan grondrechten van bepaalde individuen en breekt alles af wat hem niet zint. De voorbeelden van de muur en het inreisverbod zijn veelvuldig in het nieuws geweest. In deze blog leg ik de focus op een onderwerp dat voor mijn gevoel minder is behandeld in de media, een presidentieel decreet over onze privacy.

De 45e president van de Verenigde Staten heeft in zijn eerste dagen als president aardig wat documenten ondertekend, waaronder een decreet waarin staat vermeld dat privacybescherming alleen geldt voor Amerikanen en permanente inwoners van Amerika. Dat deze Amerikaanse privacybescherming vaak te wensen overlaat is algemeen bekend en ook door Edward Snowden 1 aangetoond.

Maar hoe zat het dan voorheen met de data die wij, Nederlanders, bij Amerikaanse partijen zoals Google onderbrengen? Daarover zijn enkele afspraken gemaakt. Voorheen kenden de Verenigde Staten en de Europese Unie “Safe Harbour”. Het Safe Harbour-verdrag stelde dat de bescherming van de persoonsgegevens van Europese burgers moest voldoen aan de Europese vereisten wanneer deze in Amerika werden opgeslagen. De Amerikaanse standaard is namelijk te laag en voldoet niet aan de richtlijnen van de Europese Unie op het gebied van Privacy. Eind 2015 is het Safe Harbour-verdrag ongeldig verklaard. De opvolger luidt “EU-US Privacy Shield” 2. De grootste verandering ten opzichte van zijn voorganger is het klachtenrecht. Er is een soort ombudsman aangesteld waarbij je kunt klagen wanneer er is gehandeld in strijd met het Privacy Shield. Ook is het makkelijker geworden voor nationale Europese instanties om mee te kijken met de Amerikaanse bedrijven. Samenwerking is namelijk een vereiste volgens het Privacy Shield. Daarnaast staat transparantie hoog op het lijstje.

Het lijkt dus allemaal aardig goed gesteld met de privacyregeling tussen de EU en de Verenigde Staten en het decreet van Trump zorgt er niet voor dat al deze afspraken zomaar ongedaan worden gemaakt. De letterlijke tekst luidt namelijk:

“Sec. 14. Privacy Act. Agencies shall, to the extent consistent with applicable law, ensure that their privacy policies exclude persons who are not United States citizens or lawful permanent residents from the protections of the Privacy Act regarding personally identifiable information.” 3

Als Europese burgers vielen wij überhaupt niet meer direct onder de Privacy Act in verband met het Privacy Shield. Het Privacy Shield zorgt ervoor dat onze privacy in de Verenigde Staten nog steeds gewaarborgd is. Het decreet heeft dus geen directe uitwerking op onze privacy in de Verenigde Staten aangezien het geen betrekking heeft op het Privacy Shield maar slechts op de Privacy Act. Wel zet het decreet een toon, een toon die Donald Trump wel vaker aanslaat, een agressieve en destructieve toon. Want waar Trump een muur laat bouwen, breekt hij grondrechten en bondgenootschappen af.

Namens de redactiecommissie,

Job Homan

  1. http://www.mo.be/artikel/overzicht-de-onthullingen-van-klokkenluider-edward-snowden
  2. https://www.privacyshield.gov/welcome
  3. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/presidential-executive-order-enhancing-public-safety-interior-united