Het bestuur van LISA wordt gevormd door studenten met passie voor IT-recht. Het bestuur wisselt ieder collegejaar. Gedurende het jaar onderhoudt het bestuur het contact met haar leden, de sectie IT-recht, advocatenkantoren en haar sponsoren. Verder werkt zij nauw samen met haar commissies om leuke evenementen organiseren.

De focus van het bestuur ligt dit jaar bij het actief maken en houden van de leden van LISA, het naar een hoger niveau tillen van verschillende activiteiten en het elkaar versterken door samenwerkingen binnen en buiten Groningen te intensiveren.

Het huidige, 17e bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Auke-Frank Tadema

De voorzitter is het gezicht van de vereniging en houdt zich vooral bezig met de grote lijnen, zit de vergaderingen voor en zorgt ervoor dat goede ideeën ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bovendien is de voorzitter het aanspreekpunt van de vereniging naar buiten toe.

Stuur een mail naar [email protected] of neem telefonisch contact op: 06-40237490.

 

 

Secretaris: Lot van Elten

De secretaris is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Zij houdt zich bezig met de inkomende post, ledenadministratie en notuleert tijdens vergaderingen en de algemene ledenvergadering. Daarnaast is zij de contactpersoon voor de alumni en onderhoudt zij het contact met de opleidingscommissie. Sinds afgelopen jaar is de secretaris ook verantwoordelijk voor de implementatie van de AVG.

Stuur een mail naar secretaris@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: 06-30596588.

Penningmeester: Luuk Wassink

De penningmeester beheert de financiën van LISA, doet de boekhouding en controleert de begroting van de commissies. Daarnaast is de penningmeester verantwoordelijk voor de incasso’s en betalingen. Vanwege de aard van zijn functie begeleidt de penningmeester ook de studiefaciliteitencommissie.

Stuur een mail naar penningmeester@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: 06-43040185.

 

Commissaris intern: Joris van den Berg

De commissaris intern is de schakel tussen het bestuur en de commissies. Hij coördineert en begeleidt de commissies en is het aanspreekpunt voor de commissies. Daarnaast is de commissaris intern verantwoordelijk voor de algemene ledenbinding.

Stuur een mail naar [email protected] of neem telefonisch contact op: 06-57102763.

 

 

Commissaris extern: Anne Erents

De commissaris extern is belast met de acquisitie van de vereniging. Zij is de contactpersoon voor de sponsoren en benadert de sponsoren actief. Zij houdt hierbij rekening met de belangen van de vereniging en haar leden. Verder heeft de commissaris extern de symposiumcommissie en de masterclasscommissie onder haar hoede gezien de aard van haar functie.

Stuur een mail naar [email protected] of neem telefonisch contact op: 06-46229947.

 

 

 

 

Klik hier voor een overzicht van vorige LISA-besturen.