Het bestuur van LISA wordt gevormd door studenten van de studie IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het bestuur wisselt ieder collegejaar. Gedurende het jaar onderhoudt het bestuur het contact met haar leden, de sectie IT-recht, advocatenkantoren en haar sponsoren. Verder werkt zij nauw samen met haar commissies om leuke evenementen organiseren.

Het bestuur focust zich in het jaar 2018-2019 op de verdere professionalisering van de vereniging, het bevorderen van de ledenbinding binnen de vereniging en de verduurzaming van de vereniging.

Het huidige, 16e bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Riëlle van der Velde

De voorzitter is het gezicht van de vereniging en houdt zich vooral bezig met de grote lijnen, zit de vergaderingen voor en zorgt ervoor dat goede ideeën ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bovendien is de voorzitter het aanspreekpunt van de vereniging naar buiten toe.

Stuur een mail naar [email protected] of neem telefonisch contact op: 06-11093136.

 

Secretaris: Jeroen van de Beek

De secretaris is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Hij houdt zich bezig met de inkomende post, ledenadministratie en notuleert tijdens vergaderingen en de algemene ledenvergadering. Daarnaast is hij ook de contactpersoon voor de alumni en onderhoudt hij het contact met de opleidingscommissie.

Stuur een mail naar secretaris@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: 06-55322690.

 

Penningmeester: Remon de Vries

De penningmeester beheert de financiën van LISA, doet de boekhouding, de acquisitie en controleert de begroting van de commissies. Daarnaast is de penningmeester verantwoordelijk voor de incasso’s en betalingen.

Stuur een mail naar penningmeester@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: 06-81075334.

 

 

Commissaris intern: Menno Konst

De commissaris intern is de schakel tussen het bestuur en de commissies. Hij coördineert en begeleidt de commissie en is het aanspreekpunt voor de commissie. Daarnaast is de commissaris intern verantwoordelijk voor de algemene ledenbinding.

Stuur een mail naar [email protected] of neem telefonisch contact op: 06-31281507

 

 

Commissaris extern: Marieke Jacobs

De commissaris extern is belast met de acquisitie van de vereniging. Zij is contactpersoon voor de sponsoren en benadert de sponsoren actief. Zij houdt hierbij rekening met de belangen van de vereniging en haar leden. Verder heeft de commissaris extern de symposiumcommissie onder haar hoede gezien de aard van haar functie.

Stuur een mail naar [email protected] of neem telefonisch contact op: 06-83970770.

 

 

 

 

 

Klik hier voor een overzicht van vorige LISA-besturen.