De inschrijvingen voor de buitenlandse studiereis (BSR) naar Tel Aviv zijn gesloten en de deelnemers zijn op de hoogte gebracht van de uitslag. De voorwaarden die gelden bij deelname aan de reis worden hieronder weergegeven.

Algemene voorwaarden Buitenlandse Studiereis 2017

Artikel  1; Lidmaatschap

Deelnemers aan de Buitenlandse Studiereis zijn verplicht om tevens lid te zijn van LISA.

Artikel 2; Kosten

 1. Voor deelname aan de Buitenlandse Studiereis is de deelnemer verplicht om het bedrag van € 275,- in overeenstemming met de door de deelnemer aangegeven termijnen over te maken op het rekeningnummer: NL49 RABO 0385 1931 57 t.n.v. LISA Groningen.
 2. Deze prijs is inclusief:
  1. De vliegtickets
  2. De overnachting
  3. Eventueel nader te bepalen activiteiten

Artikel 3; Afmelding

 1. De kosten van het annuleren van de Buitenlandse Studiereis zullen doorberekend worden aan de afgemelde deelnemer, tenzij hij een vervanger weet te vinden voor de Buitenlandse studiereis, welke voldoet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Deze wijziging moet gecommuniceerd worden met de Commissaris Intern van LISA.
 2. In het geval van een gewichtige reden kan, ter beoordeling van het bestuur, anders beslist worden.

Artikel 4; Instructies

De deelnemer is verplicht om gehoor te geven aan de instructies die de Buitenlandse Studiereis Commissie gedurende de reis geeft.

Artikel 5; Verplichtingen tegenover de vereniging

Door deelname aan de Buitenlandse studiereis verbindt de deelnemer zich tot het bijwonen van minstens twee kantoorbezoeken in het studiejaar 2017-2018. Deze kantoorbezoeken zullen in ieder geval begin maart, eind april en begin mei plaatsvinden. Daarnaast telt deelname aan de masterclass ook mee teneinde te voldoen aan deze verplichting.

Artikel 6; Beoordelingscriteria

Bij de afweging die de organisatie maakt, zal rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Er wordt rekening gehouden met onder andere de volgende omstandigheden:

 • Het aantal keren dat de aanmelder mee geweest is op Buitenlandse studiereis;
 • De mate waarin de aanmelder actief is (geweest) bij LISA en een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten (bijvoorbeeld via een commissie);
 • De aanwezigheid van deelnemer op informele en formele activiteiten van LISA.

Artikel 7; Sanctie

Indien de deelnemer er niet in is geslaagd in het collegejaar 2017-2018 aan ten minste twee kantoorbezoeken deel te nemen, kan het bestuur hem een boete opleggen.


Download hier de Algemene voorwaarden om ze later nog eens terug te lezen!