Gebruik de namen zoals deze staan op je paspoort/ID-kaart.
Zorg dat u vóór 1 januari 2019 in het bezit bent van een geldig paspoort.
Overmaken kan op: NL49RABO0385193157
De algemene voorwaarden staan onder dit inschrijfformulier. Ook is er een downloadbare link onderaan de pagina.

Algemene voorwaarden Buitenlandse Studiereis 2019

Artikel  1; Lidmaatschap

Deelnemers aan de Buitenlandse Studiereis zijn verplicht om tevens lid te zijn van LISA.

Artikel 2; Kosten

  1. Voor deelname aan de Buitenlandse Studiereis is de deelnemer verplicht om het bedrag van € 299,- in overeenstemming met de door de deelnemer aangegeven termijnen over te maken op het rekeningnummer: NL49 RABO 0385 1931 57 t.n.v. LISA Groningen.
  2. Deze prijs is inclusief:
    1. De vliegtickets
    2. De overnachting
    3. Eventueel nader te bepalen activiteiten

Artikel 3; Afmelding

  1. De kosten van het annuleren van de Buitenlandse Studiereis zullen doorberekend worden aan de afgemelde deelnemer, tenzij hij een vervanger weet te vinden voor de Buitenlandse studiereis. Deze wijziging moet gecommuniceerd worden met de Commissaris Intern van LISA.
  2. In het geval van een gewichtige reden kan, ter beoordeling van het bestuur, anders beslist worden.

Artikel 4; Instructies

De deelnemer is verplicht om gehoor te geven aan de instructies die de Buitenlandse Studiereis Commissie gedurende de reis geeft.

Download hier de Algemene Voorwaarden om ze later terug te kunnen lezen.