Het Comité van Adviseurs is een adviserend orgaan van de vereniging. Het Comité van Adviseurs heeft geen uitdrukkelijk omschreven bevoegdheden, maar kan overleg voeren met het bestuur over uiteenlopende zaken. Het Comité van Adviseurs bestaat uit personen die nauw betrokken zijn bij de belangen van de vereniging.