Considerati is een adviesbureau dat zich volledig heeft gespecialiseerd in juridisch- en beleidsadvies voor ICT en nieuwe media op het gebied van privacy. Haar kantoor is gevestigd in Amsterdam op loopafstand van station Amsterdam RAI. De vijftien personen die zich via LISA hadden opgegeven verzamelen zich vrijdag 19 december jl. om 12.30 uur op Groningen CS om zich voor te bereiden op de twee uur durende reis voor een bedrijfsbezoek.

Vanaf het station Amsterdam-Zuid is het een aantal minuten lopen naar het gebouw waar Considerati gevestigd is. Op de 5e verdieping maken wij meteen kennis met vijf medewerkers van het kantoor. Het kantoor heeft een moderne en jonge uitstraling. In de grootste ruimte zijn stoelen voor ons neergezet voor de presentatie door managing partner Ton Wagemans en juridisch adviseur Nathalie Falot. Er is een introductie gegeven over het rechtsgebied IT-recht en het kantoor zelf. Een aantal voorbeelden van waar het adviesbureau zich mee bezig houdt zijn de privacyrechtelijke aspecten van drones, het organiseren van de samenwerking tussen bank, politie en OM bij internetoplichting en andere nieuwe vormen van criminaliteit. Zij werken tevens al jaren samen met het Team High Tech Crime op het gebied van privacy en cybersecurity.

We leren Considerati naarmate de presentatie voortduurt steeds beter kennen. Op dit moment onderzoeken twee experts van het kantoor hoe de Wet inzake de meldplicht ICT inbreuken bij vitale sectoren er uit moet komen te zien. In het kader van de Data Protection wetgeving heeft Considerati het ‘WK Privacy’ gewonnen met de door hun ontwikkelde boetemeter die aangeeft hoe hoog de boete voor overtreders van de richtlijn zal zijn. Junior advisor Tess Priester schrijft daarentegen een scriptie over een heel ander onderwerp: ‘veiligheidshuizen’. Dit is een project vanuit de Tweede Kamer waarbij er een samenwerking van de politie en de zorg tot stand komt als er meerdere problemen voorkomen in één gezin. Considerati onderzoekt hoe veiligheidshuizen compliant kunnen zijn en geven advies over wat daar allemaal voor nodig is.

Met betrekking tot de privacyrechtelijke aspecten van drones neemt Considerati een duidelijk standpunt in. Zo is in enkele andere landen de wetgeving omtrent het gebruik van drones goed geregeld maar wordt er, aldus Ton Wagemans, in Nederland nog te lang gedaan over het reguleren van nieuwe technologieën zoals de drone. Het betreft een industrie waarin Nederland heel veel potentie heeft maar vanwege het poldermodel vaak achter raakt met de regulering en het gebruik ervan.

Aan het einde van de presentatie wordt de oplettendheid van de aanwezigen getest met vragen over de besproken onderwerpen. Iris, Sybren en Floortje houden het vol tot en met de cruciale vraag over de ‘Working Party 29’ en winnen, mede daarom, alle drie een NFC beveiligde pasjeshouder. Gefeliciteerd winnaars van de Considerati-quiz!

Ter afsluiting lopen wij met z’n allen richting de Zuidas om daar, bij de (niet de Groningse, maar de Amsterdamse) ‘Blauwe Engel’, in gezellige kerstsferen na te borrelen. Een deel van de groep gaat daarna nog wat eten in de buurt. Voor de gehele ontvangst en de borrel bedanken wij Considerati graag voor de tijd die zij hebben genomen om het kantoor aan ons te introduceren en nuttige privacygerelateerde kennis met ons te delen.

Kijk voor stagemogelijkheden op de website van Considerati (www.considerati.com), voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar Tess Priester ([email protected]).