1. Wat is blockchaintechnologie?

Een blockchain is op een heel abstract niveau niets meer dan een serie van blokken met daarin data. Deze blokken zijn met elkaar verbonden door een ketting. Bij het toevoegen van een nieuw blok wordt dit achteraan de ketting geplakt en wordt het geaccepteerd door middel van het verifiëren van de transactie. Als dit slaagt wordt het nieuwe blok geaccepteerd door het netwerk en wordt de ketting langer.

Een block bestaat uit twee onderdelen, een block en een blockheader. In de blocks staat de informatie en de blockheader heeft een registratiefunctie, hier zit een tijdstempel in. In dezelfde blockheader zit een verwijzing naar het vorige block. Dit noemt men een hash.
Dit is een essentieel onderdeel. Door middel van deze hash kan de validiteit van het vorige block gecontroleerd worden. Elk block is met elkaar verbonden met uitzondering van het eerste geminede block.1 Dit block kan gezien worden als het ontstaan van de blockchain technologie. Dit block wordt het genesis block genoemd en is gecreëerd op of na 3 januari 2009. Elke transactie is uiteindelijk terug te leiden tot dit block.

Om dit in perspectief te plaatsen: het is enigszins te vergelijken met een excel spreadsheet: deze sheet is duizenden keren verveelvoudigd en te raadplegen door middel van een netwerk van computers die onafhankelijk van elkaar verbonden zijn. Deze sheet is als het ware het referentiepunt waar elke verbonden computer de transacties tussen blocks op verifieert. Dit vindt allemaal gedecentraliseerd plaats door middel van een peer to peer network, wat betekent dat er geen “regulating government” achter zit. Deze data is voor een ieder toegankelijk.
Transacties vinden plaats door middel van een public key en een private key. De public key is een user adres te herleiden tot een bitcoin, veelal een lange streng van nummers en getallen. De private key is alleen bij de gebruiker bekend, deze geeft toegang tot een wallet. Doordat elk block identiek dient te zijn op elke sheet is de kans op frauderen nihil. Door middel van consensus wordt dit bereikt. Elke tien minuten controleert het netwerk zichzelf door het valideren van interacties tussen de blocken. Dit gebeurt door middel van nodes, dit zijn computers verbonden met het blockchain netwerk. Met het joinen van dit netwerk wordt automatisch een kopie van de blockchain gedownload. Elke node is een administrator van het netwerk. Het enige wat ze doen is het valideren van transacties. In de volksmond noemt men dit het ‘minen’ van bitcoins, in realiteit lossen nodes complexe puzzels op met de kans om gedeelte van een bitcoin te winnen.

2. Hoe is het ontstaan?

De blockchain technologie is de onderliggend technology van de bitcoin. De bedenker hiervan is Satoshi Nakamoto, een pseudoniem. Hij had voor ogen om te komen tot een ‘Purely peer to peer version of electronic cash which would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution’. Het is ontstaan door middel van een experiment of wellicht door onvrede, doordat internetcommercie nog steeds lijdt onder bepaalde zwakheden. Elke transactie dient door middel van een financiële institutie gevalideerd te worden wat uiteindelijk gebaseerd is op vertrouwen. Doordat het merendeel van de transacties goed gaan is er altijd een gedeelte waarmee gefraudeerd wordt omdat het zwakke punt vertrouwen is.2

Dat moest anders valt af te leiden uit het introducerende artikel van de bitcoin.3 In plaats van een basis van vertrouwen werd de basis cryptografie. Het artikel werd in 2008 gepubliceerd en in 2009 werd de blockchain technologie beschikbaar gesteld op een forum voor cryptografen. In 2010 werd de eerste bitcoin gelanceerd, in het begin was er nog grote onbekendheid, door de complexe materie wisten veel gebruikers niet wat het was. Er was geen tot weinig media dekking over de bitcoin. Hierdoor verloor men interesse. Pas in 2010 werd de eerste bitcoin markt gelanceerd waar men met ‘regulier’ geld bitcoins kon kopen en verhandelen. Eind 2010 begon de markt te stijgen en toentertijd bestond de bitcoin economie uit een geschatte waarde van één miljoen dollar destijds 50 cent per bitcoin.

Door deze opwaartse trend werd de bitcoin algemener geaccepteerd en na een artikel van Time magazine groeide het aantal gebruikers exponentieel,4 tot de grootste markt gehackt werd, MT Gox, 60,000 bitcoins werden ontvreemd en de koers crashte naar 1 cent per coin.5 Door verdere negatieve publiciteit ging het verder bergafwaarts met de bitcoin. Zelfs anno 2017-2018 wordt de bitcoin vaak in een adem genoemd met het kopen van drugs of het financieren van terrorisme door de gedeeltelijke anonimiteit die gepaard gaat met bitcoin transacties. Zo is de bitcoin de betaalmogelijkheid van Silkroad en het Tor netwerk. Het laatste staat bekend als het darkweb. Bezoekers hiervan kunnen onderschrijven dat zo’n beetje alles wat het daglicht niet kan verdragen te verkrijgen is via het Tor netwerk.

3. Waar wordt het voor gebruikt?

De toepassing van blockchain is met name gericht op het verwerken van transacties met betrekking tot de bitcoin, de toepassingsmogelijkheden zijn vele malen breder. In een blockchain kan van alles worden opgeslagen, gegevens en zelfs hele computerprogramma’s. De werking is op bepaalde fronten te vergelijken met een digitale handtekening maar het wijkt ook op essentiële onderdelen af van het dwingendrechtelijke regime waar digitale handtekeningen onder vallen.6

Het valideren van transacties is de ruggengraat van het bitcoin- blockchain netwerk. Dit gebeurt door middel van een public key, een private key, een hash en door nodes. Een transactie dient eerst geverifieerd te worden door het netwerk. Daarna wordt het door een of meerdere nodes opgepikt. Deze vergelijken de output en de input van het block. De public key word gecontroleerd, dit is het verzendadres. Daarnaast dient er een ‘amount’ ingevuld te worden en tot slot een ontvangend adres, de output. Dit wordt weer gesigneerd met een private key waarmee het block compleet is. Vervolgens wordt dit block door het netwerk opgepikt en wordt het een transaction block. Dit block wordt door nodes opgepikt en verwerkt. Na de verwerking hiervan ontstaat een hash, dit wordt weer achter de blockchain geplakt zodat de transactie te verifiëren is. Als er consensus is tussen de nodes, inhoudende dat 51% van de rekenkracht de transactie heeft gevalideerd, wordt de transactie verwerkt.7 Als de informatie niet klopt, je verandert de amount van de transactie, wordt dit opgemerkt doordat het niet rijmt met de eerdere informatie opgeslagen op de blockchain. Hierdoor wordt de transactie ongeldig verklaard en het desbetreffende block wordt niet op de blockchain opgeslagen.

Het valideren is bij digitale handtekening ook van groot belang, zo wordt er bereikt dat de ondertekenaar verifieert dat hij degene is die iets ondertekent en hiermee iets goedkeurd. De handtekening is namelijk onlosmakelijk verbonden met de gegevens. Een ieder kan dit controleren doch kan alleen de ondertekenaar het ondertekenen.

Een digitale handtekening bestaat uit drie algoritmes:
1) een algoritme wat een sleutelpaar genereert. Een public en private key. De public key is voor verificatie, voor een ieder toegankelijk, de private key is voor het ondertekenen.
2) Een algoritme welk door middel van een private key een handtekening genereert waarmee ondertekend kan worden.
3) Een controlerend algoritme. Dit zorgt er