De rijdende rechter is de man die er om bekend staat de meest belachelijke burenruzies op te lossen. Van koude pannenkoeken tot kapotte vishengels, John Reid en zijn voorganger Frank Visser spreken over allerlei zaken hun oordeel uit. 12 Afgelopen dinsdag, 7 maart, kwam er een wat ongewone zaak voor in het programma; een zaak over intellectueel eigendom.3 De rijdende rechter diende te oordelen over een inbreuk op auteursrecht.

Jetty Kuiper had namelijk voor haar website een foto gebruikt waar auteursrecht op rust en dat mag niet zomaar. Zoals de meeste mensen wel weten, mag je niet zomaar elke foto gebruiken voor op je website. Ook mevrouw Kuiper was zich hier van bewust en zocht daarom een afbeelding via Dutch Free Card, een website die niet meer lijkt te bestaan. Dat deze site niet meer bestaat, is waarschijnlijk te danken aan het fenomeen “tijd”. De foto is namelijk al jaren geleden gebruikt door Jetty. Maar pas in 2016 kreeg zij brieven en mailtjes waarin werd verzocht geld te betalen voor het gebruik van de afbeelding. Een bedrag van €860,- werd inmiddels gevraagd door Hollandse Hoogte, via een advocatenbureau.4 Behoorlijk sneu voor Jetty, die zich van geen kwaad bewust was. John Reid vond dit ook wel sneu, maar was toch van mening dat er €500,- moest worden neergelegd. €200,- voor het publiceren zonder toestemming, €200,- voor het niet vermelden van de naam van de fotograaf en €100,- voor het verminken van de foto.

Een behoorlijke straf als je het mij vraagt. Hoe kan een simpele burger, weliswaar onderneemster, weten dat een dergelijke actie zo heftig bestraft wordt.? De site, zo stelt Jetty, vermeldde dat er geen auteursrecht zou rusten op de plaatjes. Wellicht had ze dit beter kunnen onderzoeken en op deze manier kunnen weten, maar dient dit dan met een dergelijke boete te worden bestraft? Waarom moet dit bedrag worden vergoed aan Hollandse Hoogte en niet aan de fotograaf?

Die laatste vraag is vrij makkelijk te beantwoorden. Hollandse Hoogte is namelijk een bedrijf met een beeldbank waar veel verschillende fotografen hun werk kunnen indienen. Hollandse Hoogte biedt dit vervolgens aan bij het grote publiek zodat de fotograaf zelf niet naar zijn klanten hoeft te zoeken en de foto’s op die wijze gemakkelijker kan verkopen.

Het probleem dat Mevrouw Kuiper met name heeft met de boete is dat zij “de kleine vis” is, zo stelt zij. Zij heeft de foto van Dutch Free Card gehaald, “de grote vis”. Zij ging ervan uit dat “Free” “Gratis” betekende; best logisch als je het mij vraagt. Toch had zij moeten kunnen weten, zo lijkt ook John Reid van mening, dat er een auteursrecht rustte op de foto. Het feit dat zij de foto heeft verminkt doet dit ook vermoeden, ze heeft namelijk uiterst bewust het “©” weggeknipt van de afbeelding. Dat zij hiervoor een prijs moet betalen aan de rechthebbende klinkt dan ook logisch. De bewering dat ze te goeder trouw zou zijn, wordt dus negatief beantwoord. Ze had kunnen weten dat er auteursrecht ruste op de foto en dus is ze niet te goeder trouw, lettende op het “©” dat zij heeft weggeknipt.

Dan blijft het punt dat “kleine vis” Jetty wellicht te zwaar bestraft wordt. Hollandse Hoogte stelt in de aflevering dat Dutch Free Card een gelijke vordering van €860,- heeft ontvangen. Dat Jetty Kuiper, die dom maar niet kwaadwillend heeft gehandeld, moet betalen is logisch; de fotograaf moet ook kunnen leven. Maar dat een site die de foto bewust aanbiedt aan het grote publiek als zijnde een gratis product hetzelfde zou moeten betalen volgens Hollandse Hoogte, dat lijkt mij ronduit belachelijk.

 

Namens de redactiecommissie,

Job Homan

  1. http://www.npo.nl/de-rijdende-rechter/10-03-2009/NCRV_1312924
  2. http://rijdenderechter.kro-ncrv.nl/uitzendingen/game-over
  3. http://rijdenderechter.kro-ncrv.nl/uitzendingen/wat-een-bevalling
  4. https://www.hollandse-hoogte.nl/