Duurzaamheid: Planet, people en performance.

People:
De gezondheid en het welzijn van de LISA-leden staat bij ons hoog in het vaandel.
Wij proberen een positieve en leuke sfeer binnen de vereniging te creëren waar iedereen
zich thuis voelt. Door middel van onze maandelijkse borrels en het organiseren van
activiteiten proberen wij leden bij LISA te betrekken. Deze activiteiten zijn voor alle leden
toegankelijk, en bovendien zijn de maandelijkse borrels ook voor niet-leden opengesteld.
Door middel van kantoorbezoeken, kroegcolleges, masterclasses en een symposium geeft
LISA de mogelijkheid aan haar leden, en anderen, om kennis op te doen op verschillende
gebieden van het IT-recht. LISA heeft daarnaast een samenwerking met verschillende
kantoren, waarbij de mogelijkheid bestaat tot het aanbieden van stageplekken en vacatures.

Planet:
LISA begeeft zich grotendeels op digitaal vlak en heeft geen pand. Zij verbruikt dus
geen elektriciteit, gas of water. Op de algemene ledenvergaderingen worden de notulen
digitaal gepresenteerd en wordt er gebruik gemaakt van digitale nieuwsbrieven,
machtigingen en uitnodigingen voor activiteiten. Op de website van LISA is bovendien veel
digitale informatie te vinden die de leden online kunnen raadplegen. Daarnaast maakt LISA
veel gebruik van Google Drive, waardoor papieren versies van documenten niet meer
vereist zijn, en biedt zij haar leden digitale samenvattingen aan. Afval probeert LISA zoveel
mogelijk te beperken en m.b.t. duurzame mobiliteit wordt het pakken van de fiets of het
openbaar vervoer gestimuleerd.

Performance:
Op het gebied van performance probeert LISA haar leden te informeren en
bewust te maken van duurzaamheid door middel van social media en de nieuwsbrief.
Daarnaast wordt duurzaamheid opgenomen in het beleidsplan van het LISA bestuur ‘18/’19,
en wordt het dus verder uitgewerkt. Hierdoor komt het ter sprake op de algemene
ledenvergadering en wordt het opgenomen in de notulen, die de leden digitaal tot zich
kunnen nemen.