Duurzaamheid binnen LISA

LISA is in het bezit van een bronzen duurzaamheidslabel en hier zijn we zeer trots op. Duurzaamheid wordt uitgewerkt op basis van de volgende drie pijlers:

People: De gezondheid en het welzijn van de LISA-leden staan bij ons hoog in het vaandel. We proberen een positieve en toegankelijke sfeer binnen de vereniging te creëren waar iedereen zich thuis voelt. Wij bieden verdere ontwikkeling van kennis aan door middel van ons jaarlijkse symposium, de IE-Pleitwedstrijd, kroegcolleges, de masterclass octrooirecht en meerdere jaarlijkse kantoorbezoeken. Bovendien bieden wij vacatures aan van kantoren die ze bij ons beschikbaar stellen, zodat leden de kans krijgen om door te stromen in het werkveld.

Daarnaast bieden wij ook activiteiten aan zoals onder meer de Batavierenrace en paintballen. Tot slot willen wij natuurlijk de mentale gezondheid behouden en verbeteren. Wij zijn hier actief mee bezig doordat elke commissie een bestuurder heeft die een controlerende en observerende rol heeft. Deze bestuurder is verantwoordelijk voor de gang van de commissie, maar let ook op onderlinge verhoudingen tussen commissiegenoten en hij/zij is bovendien het aanspreekpunt voor mogelijke problemen van commissieleden. Wij bieden dus altijd een luisterend oor en passen werkdruk hierop aan.

Planet: LISA begeeft zich vooral op digitaal vlak en heeft geen eigen pand; zij gebruikt zelf dus geen elektriciteit, gas of water. LISA produceert ook minimaal afval. Onder meer uitnodigingen voor algemene ledenvergaderingen, nieuwsbrieven en onze magazines worden allemaal digitaal aan de leden aangeboden. Enkel promotiemateriaal en mogelijk programmaboekjes worden geprint, maar dit wordt beperkt tot een minimum. LISA maakt tevens ook bewuste afwegingen en keuzes bij bijvoorbeeld de aanschaf van promotiemateriaal of een elektrisch apparaat. Er wordt daarnaast altijd gekeken of er nog een mogelijkheid is om afval te hergebruiken of om het te laten recyclen.

Performance: Duurzaamheid is als belangrijke pijler opgenomen in het beleidsplan van het zeventiende bestuur van LISA en zal in de toekomst verder worden uitgewerkt. LISA probeert haar leden actief te informeren over duurzaamheid door middel van social media en de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast worden commissies altijd gestimuleerd om zoveel mogelijk digitaal te werken, dit is makkelijk en duurzaam.

Recyclen en andere duurzame tips

Als student kan jij natuurlijk ook wat doen op het gebied van duurzaamheid. Breng jouw oude elektrische apparaten naar een recyclepunt, scheid het afval door het gebruik van ondergrondse containers en mogelijk daarvoor bedoelde bakken in de supermarkt, zet elektrische apparaten uit als je die niet gebruikt en zet de verwarming niet onnodig aan. Samen maken wij Nederland duurzaam!

Voor aanvullende tips of het besparen van energie kan je altijd kijken op: https://www.nle.nl/energie/besparingstips.