Op 29 april was het zover, de laatste excursie van het jaar. De excursiecommissie had een uitje gepland naar het kantoor van het Agentschap Telecom in Groningen. Agentschap Telecom is uitvoerder en toezichthouder van de Telecommunicatiewet.
Om half tien verzamelden wij voor ‘Ome Peerd’ bij het station. Het was vanaf dit punt slechts enkele minuten lopen naar het Agentschap Telecom. Bij aankomst werden we zeer hartelijk ontvangen door mevrouw Oostland. Na een kopje koffie of thee, begon het daadwerkelijke programma om tien uur.

We begonnen de dag met een heel interessant onderwerp, namelijk de zeer omstreden Dataretentierichtlijn. We kregen twee presentaties, verzorgd door de heer Sijbrandij en de mevrouw Oostland , over twee baanbrekende arresten op het gebied van dataretentie. De heer Sijbrand gaf een boeiende presentatie over het arrest Digital Rights v Ireland. In deze zaak werd de Dataretentierichtlijn in zijn geheel ongeldig verklaard door het Hof van Justitie. In de Dataretentierichtlijn is bepaald dat metadata van alle EU-burgers dienen te worden opgeslagen door telecombedrijven. Deze gegevens moesten ze zes maanden beschikbaar houden voor politie en justitie voor opsporing en vervolging van terrorisme en ernstige criminaliteit. De richtlijn is destijds aangenomen vlak na de terroristische aanslagen in London en Madrid. Volgens het Hof van Justitie werd er een te grote inbreuk gemaakt op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers. Tijdens de tweede presentatie werd een kort geding, aangespannen door Privacy First, behandeld. Dit arrest volgde n.a.v. de zaak Digital Rights v Ireland. Deze zaak is zo bijzonder omdat de voorzieningenrechter de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking heeft verklaard. De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens is een implementatie van de richtlijn. De rechter noemde ook het feit dat de richtlijn onverbindend is verklaard door het Hof. De rechter maakte vervolgens precies dezelfde redenering als het Hof en kwam ook tot dezelfde conclusie. Volgens de voorzieningenrechter maakte de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens een te grote inbreuk. Het AT had n.a.v. de besproken arresten een aantal vragen voor ons opgesteld.

Het volgende onderwerp, behandeld door meneer Jellema, ging over ‘’Telekwetsbaarheid’’. Hierbij ging het niet zozeer om de juridische aspecten. In zijn interessante presentatie kwamen verscheidene onderwerpen aan bod, van cyber warfare tot het uitvallen van telefoonmasten. Wederom was er veel interactie, wat de dag nog leuker maakte.

Hierna was het tijd voor de middaglunch, verzorgd door het AT. Nadat we lekker hadden geluncht was het tijd om door te gaan naar de laatste presentatie van het AT. Mevrouw Keijzer gaf een presentatie over de eIDAS verordening. Deze EU-verordening gaat over het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten tussen de lidstaten van de Europese Unie. Aan het einde was er een brainstorm sessie over problemen en eventuele oplossingen.

Na 4 interessante presentaties vanuit het AT, was het tijd voor LISA om zelf een aantal presentaties te geven. Martijn beet het spits af. Zijn presentatie ging over LISA en de bachelor van Recht & IT.
De tweede presentatie werd verzorgd door Ewout en Auke-Frank. Zij hadden als onderwerp koop op afstand. Ook zij hadden vragen voor ons bedacht, waardoor we actief bezig gingen met de besproken stof.

De derde presentatie werd gegeven door Floortje en Sanne. Zij behandelden een onderwerp waar ze inmiddels veel kennis over hebben. De presentatie ging over hun studentenrechtbank casus. In deze casus ging het om de AIVD die gegevens van een man verzamelde die enkel en alleen een bericht had gedeeld van een fascistische groepering op Facebook. Dit was genoeg aanleiding voor de AIVD om de man stelselmatig te observeren en gegevens te verzamelen. Hierop volgde een intrigerend debat over de stelling: ‘’Is het terecht dat de AIVD deze man in de gaten houdt?’’.

De vierde en laatste presentatie werd gegeven door Joris en Mattis. Hun presentatie ging voornamelijk over de vakken die gegeven worden in de bachelor Recht & IT. Omdat ze allebei tweedejaarsstudenten zijn, ging het vooral over de vakken in de eerste twee jaar.
Na afloop van de presentaties was het hoog tijd om over te gaan tot de vrijmibo (vrijdagmiddagborrel). In een informelere sfeer werden interessante gesprekken gevoerd tussen de LISA-leden en het AT.

Na de gezellige vrijmibo was de excursie nog niet afgelopen. Met een groepje mede-LISA leden gingen we lekker uit eten bij een Italiaan in de binnenstad. Onder het genot van pasta’s en pizza’s werd er teruggeblikt op een ontzettend leuke en leerzame dag. Excursiecommissie, bedankt voor het organiseren van wederom een geslaagde excursie!

Namens de redactiecommissie,

Sadaf