Binnenlandse reis poster (definitief)
Indien u zich na 4 december 2019 zonder geldige reden nog afmeldt, bent u verplicht de kosten van deelname alsnog te voldoen. De geldigheid van de reden zal door het bestuur in alle redelijkheid worden bepaald. Dit alles in overeenstemming met art. 7 lid 2 jo. art. 9 van het Huishoudelijk Reglement. Indien de gelegenheid zich voordoet dat het bestuur besluit een boete op te leggen aan een lid, zal deze via automatische incasso worden geïnd.