* Indien u nog geen lid bij LISA bent. Het lidmaatschap bedraagt €15 per jaar; met deze deal kunt u dus voor een gereduceerd tarief lid worden en naar het symposium.
Indien u zich na 8 november zonder geldige reden nog afmeldt, bent u verplicht de kosten van deelname alsnog te voldoen. De geldigheid van de reden zal door het bestuur in alle redelijkheid worden bepaald. Dit alles in overeenstemming met art. 7 lid 2 jo. art. 9 van het Huishoudelijk Reglement. Indien de gelegenheid zich voordoet dat het bestuur besluit een boete op te leggen aan een lid, zal deze via automatische incasso worden geïnd.
Voor automatisch incasso; het bedrag zal in week 49 worden afgeschreven.
Op het evenement zullen foto's en filmpjes gemaakt worden voor promotionele doeleinden.
Informatie over de workshops en het recruitmentdiner volgt spoedig via de mail.