De kascommissie voor het jaar 2019-2020 bestaat uit:

Remon de Vries en Jeroen van de Beek

De kascommissie onderzoekt de boekhouding van het bestuur (penningmeester) en geeft hier vervolgens een oordeel over. Traditioneel bestaat de kascommissie uit de penningmeester van het vorige jaar en een ander LISA-lid.