De kascommissie voor het jaar 2018-2019 bestaat uit:

Jonas van Ginkel en Eva Dijks

De kascommissie onderzoekt de boekhouding van het bestuur (penningmeester) en geeft hier vervolgens een oordeel over. Traditioneel bestaat de kascommissie uit de penningmeester van het vorige jaar en een ander LISA-lid.