Ramzi Yousef (aanslag World Trade Centre, 1993), Alan Jay Horowitz (seksueel misbruik, 2004) en de personen die betrokken waren bij de aanslag in Parijs (2015) hebben met elkaar gemeen dat zij in het bezit waren van een vals of gestolen paspoort. Rechts-populistische partijen pleiten om de grenzen te sluiten. Maar zijn grenscontroles überhaupt een oplossing? In de Verenigde Staten falen de grenscontroles door gebruik van valse of gestolen documenten.1 Zelfs de Berlijnse muur kon niet voorkomen dat mensen illegaal de grens overgingen. Maar moeten we het dan maar opgeven? Voorafgaand aan een vlucht wordt je streng gecontroleerd en luchthavens worden zwaar beveiligd. Maar is dat voldoende?

In 2002 kwam INTERPOL met de Global Repository of Stolen and Lost Travel Documents. Met behulp van een simpele swipe kunnen overheden zien of mensen proberen te reizen met een document dat niet van hen is.2 Helaas wordt dit systeem nog niet systematisch uitgevoerd in de meeste luchthavens.3

Jaarlijks reizen miljarden mensen naar een ander land. En doordat steeds meer mensen in een gunstigere financiële positie komen, zullen dat er alleen maar meer worden. In 2015 kwam men met het idee van een globaal paspoort. Zij maakten de vergelijking met Twitter, auto’s, smartphones en vaccinaties. Deze uitvindingen hebben met elkaar gemeen dat zij internationaal gebruikt worden ter profijt van eenieder. Volgens hen kennen goede ideeën geen fysieke grenzen. Als we een internationaal plan willen maken, dan moeten we niet alleen kijken naar hoe we de veiligheid kunnen behouden, maar ook hoe we de veiligheid kunnen verbeteren. Communicatie speelt hierbij een cruciale rol. Door samen te werken met data-analyse, kun je bijvoorbeeld mensen identificeren die een reëel risico vormen.4

Google kwam met het idee om passagiers vrijwillig de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan een data-sharing programma, zodat identiteitscontroles sneller en nauwkeuriger kunnen plaatsvinden. Maar willen we dit wel? Google deed een consumentenonderzoek naar de bereidheid van mensen om mee te werken aan het verbeteren van de veiligheid met betrekking tot reizen. Men werd gevraagd of zij bereid zijn persoonsgegevens te delen in ruil voor deze veiligheid. Het onderzoek werd gedaan in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Spanje en Mexico.5

De resultaten:

Bron: Google Consumer Surveys May 2015, N=500

Je hebt de mogelijkheid om geld naar iemand in het buitenland over te maken omdat banken daarover internationale afspraken hebben gemaakt. Je kunt in het buitenland gebruik blijven maken van je mobile device omdat telecommunicatiebedrijven daarover internationale afspraken hebben gemaakt. Aangezien we hier te maken hebben met een internationaal probleem, ligt een internationale oplossing voor de hand.  Privacy is (ook voor mij) een groot goed. Zelf ben ik bereid om een deel van mijn privacy in te leveren om dit probleem op te lossen, vooral gezien de angst die ik merk in de samenleving. Als er geen concrete oplossingen worden gevonden, vrees ik dat de geschiedenis zich blijft herhalen.

Namens de redactiecommissie,

Danijel Gacevic

  1. Chicago Tribune, Barely half of illegal border crossers caught, according to Homeland Security report.
  2. INTERPOL expertise, Border management, SLTD-Database, interpol.int.
  3.  World Economic Forum, In the wrong hands your passport is a weapon of mass destruction.<