Word nu lid voor maar €7,50 met onze voorjaarskorting!

De contributie (15 euro per jaar) zal middels automatische incasso worden geïnd. LISA-Groningen behoudt zich het recht om de inschrijving op ieder moment te wijzigen/op te zeggen.
N.B. Behoudens bovenstaande geldt voor de voorjaarskorting het volgende: De voorjaarscontributie (€7,50) wordt door de penningmeester geïnd. Het voorjaarslidmaatschap duurt tot en met juni 2019. Daarna zal het lidmaatschap stilzwijgend worden voorgezet voor de opvolgende jaren, tegen het volledige bedrag van 15 euro, tenzij vóór 1 mei 2019 het lidmaatschap wordt opgezegd, e.e.a. met het oog op art. 8.2 van de Statuten.

.Je ontvangt van ons altijd een persoonlijke bevestigingsmail. Mocht je deze niet ontvangen, dan is je aanmelding mislukt (vanwege technische problemen). Stuur in dat geval even een mail naar [email protected] is verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande gegevens tijdig door te geven aan het bestuur van LISA. LISA behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. Ondergetekende is stilzwijgend lid tot wederopzegging. Opzeggen kan uiterlijk geschieden vóór 1 mei van het daaropvolgende jaar.Lid worden kan ook door middel van het opsturen van een ingevuld  registratieformulier. Dit formulier kun je hier downloaden. Opsturen kan via mail naar [email protected] of via de post naar ons postbusadres.