Let op: indien je alumnus wilt worden, ga dan naar ‘Alumnus worden‘. Opzegging via deze pagina is dan niet vereist. 

Art. 8.2 van de statuten van LISA bepaalt dat een opzegging van het lidmaatschap door een lid slechts kan geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De vereniging verwerkt vóór 1 mei haar uitschrijvingen voor het volgende studiejaar. Een afmelding die later binnen komt wordt pas aan het einde van dat studiejaar verwerkt. Ik wil hierbij mijzelf uit schrijven als lid van LISA.