Over het algemeen beschouwen wij Nederlanders onszelf als een vrijgevochten, liberaal en tolerant volk. Van Thierry Baudet tot Sylvana Simons, iedereen mag zijn mening uiten en achter zijn eigen idealen staan. Vaak kijken wij wat lacherig naar de Verenigde Staten, met hun zonnebank-oranje, haarlak-gebruikende megalomane president. Toch kan de schijn verkeren: zo haalden zeer recent twee zaken aan weerskanten van de Atlantische oceaan het nieuws, wat direct mijn aandacht trok.

Allereerst het vaderlandse gedeelte: in een recente uitspraak van de Reclame Code Commissie werd het drankje “Neuken Liqueur” op de vingers getikt.1
Waarom? Zij deden naar het oordeel van de RCC aan onzedelijke reclame-uitingen, onder andere op Facebook. Een bloemlezing:
• “Neuken Liqueur: Met wie wil jij er eentje nemen dit weekend?”
• “Het leven is een kwestie van nemen en genomen worden”
• “Seks op TV kan geen kwaad, tenzij je eraf valt”
• “Met een string in je spleet zie je veel maar toch geen reet”

Ook werden er enkele beelduitingen bij gebruikt die naar het oordeel van de RCC niet juist waren, bijvoorbeeld een foto van een man in pak die, zittend in zijn kantoor, een glaasje inschenkt van de Neuken Liqueur met daarbij de tekst “Neuken in de baas z’n tijd!”. De klachten tegen deze uitingen, ingediend door branchevereniging Spirits NL en de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA)2, richtten zich met name op artikel 5 Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, waarin is bepaald dat reclame voor alcoholhoudende drank niet in strijd mag zijn met de goede smaak en/of het fatsoen, en geen afbreuk mag doen aan de menselijke waardigheid en integriteit. De RCC oordeelde hierover dat door het gebruik van de productnaam “Neuken Liqueur”, het verdere gebruik van het woord “Neuken” in combinatie met andere toespelingen op seks in de verschillende uitingen, er strijd is met de goede smaak als bedoeld in artikel 5 RvA. De vraag is of deze fabrikant zich hier wat van zal aantrekken: de uitspraak is slechts een aanbeveling om niet meer op een zodanige wijze te adverteren. Wel staat er nu als disclaimer op de Facebook-pagina van Neuken de tekst “BELANGRIJKE INFORMATIE Onze online reclame is uitsluitend voor mensen en burgers van het land Suriname!”.3

In de US of A liep ondertussen een zaak inzake het merk “Fuct”, een merk dat door de Amerikaan Erik Brunetti enkele jaren terug tevergeefs was geregistreerd voor kleding.4 Het Amerikaanse merkenbureau, de U.S. Patent and Trademark Office, had op grond van een federale wet, genaamd de “Lanham Act”5, dit merk niet geregistreerd vanwege de scabreuze aard: het was de “fonetische tweeling” van “fucked”. Deze bepaling is de evenknie van ons artikel 2.4 sub a BVIE, waarin de inschrijving van een merk wordt verboden als deze in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-landen. Uiteindelijk heeft het Amerikaanse Gerechtshof op 15 december 2017 bepaald dat, hoewel de uiting “Fuct” inderdaad vulgair en aanstootgevend is, het Amerikaanse merkenbureau de registratie van “Fuct” niet had mogen weigeren.6 Het Hof volgt hiermee het betoog van Brunetti, die zich onder meer op het standpunt stelde dat sectie 2(a) van de Lanham Act ongrondwettelijk is onder het eerste amendement. Het Hof zocht hiervoor de vergelijking met de auteursrechtelijke bescherming van andere vulgaire werken, in de vorm van songteksten, afbeeldingen, boeken en schilderijen. Het Eerste Amendement beschermt de vrijheid van meningsuiting, ook als deze vulgair en aanstootgevend is. Het is in de Verenigde Staten aldus vrijheid van meningsuiting om kleding te dragen van een merk met een aanstootgevende naam.

Toch kan het verkeren. Neuken Liqueur heeft namelijk een geldig Beneluxmerk met registratienummer 0988766 voor de klassen 25 (kleding), 32 (bieren) en 33 (overige alcoholische dranken behalve bieren).7 Dit echter terwijl het Duitse (woord-)merk met inschrijfnummer 3020150375888 geweigerd is, zo blijkt uit de Global Brand Database van de World Intellectual Property Organization.8 Blijkbaar vond het Benelux Merkenbureau het gecombineerde woord- en beeldmerk “Neuken” niet aanstootgevend ex art. 2.4 sub a BVIE maar vinden de Duitsers “neuken” niet goed. We hoeven ons als Nederlanders dus niet preutser te voelen dan de Verenigde Staten! Wat vind jij, zou het merk “Neuken” moeten kunnen of niet?

Namens de Redactiecommissie,

Auke-Frank Tadema

  1. Uitspraak RCC d.d. 18-12-2017, dossiernummer 2017/00793, te vinden op: https://www.reclamecode.nl/webuitspraak.asp?ID=206143&acCode
  2. https://www.ad.nl/economie/alcoholbranche-zit-in-zijn-maag-met-neuken-liqueur-dit-schaadt-de-hele-markt~a75b54fe/
  3. https://www.facebook.com/pg/neukenliqueur/about/?ref=page_internal
  4. https://www.volkskrant.nl/buitenland/vunzige-merknamen-vanaf-nu-toegestaan-in-de-vs-na-uitspraak-rechter~a4550000/
  5. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1052
  6. http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1109.Opinion.12-13-2017.1.PDF
  7. https://www.tmdn.org/tmview/get-detail?st13=BX500000001321086
  8. http://www.wipo.int/branddb/en/showData.jsp?ID=DETM.DE302015037588. Ook wel https://www.tmdn.org/tmview/get-detail?st13=DE503020150375888