Het gebruik van drones wordt steeds populairder. De kleine helikopters of vliegtuigjes kunnen op relatief grote hoogte duidelijke beelden maken van wat er op de grond gebeurt. Televisieomroep PowNed gebruikte bijvoorbeeld een drone om een besloten voetbaltraining van het Nederlands elftal alsnog ‘bij te wonen’.Ook het stijlblad Quote heeft deze apparatuur onlangs gebruikt om gedetailleerde foto’s te maken van woonhuizen en privéterreinen. Daarnaast is deze, vrij nieuwe techniek, een opkomend middel voor het houden van toezicht door beveiligingsbedrijven. Verschillende ondernemingen hebben zich al gericht op toezicht door enkel de vliegende camera’s. Zo zetten projectontwikkelaars zulke bedrijven in om lege kantoorpanden en flatgebouwen te scannen op hennepteelt met behulp van warmtecamera’s. Toch is het gebruik van deze drones niet zonder gevaar. Met behulp van de apparaten is het, naast de positieve mogelijkheden, mogelijk om de buurman te bespieden of op andere privéterreinen te kijken. Zal de nieuwe techniek nu leiden tot de ondergang van het privacyrecht?

Iedereen heeft in een zekere mate recht op privacy. Dat betekent dat iemand zich niet zomaar mag inmengen met het leven van de ander. Dit geldt des te meer wanneer men zich in huis of privéomgeving bevindt. Men moet zich terug kunnen trekken in een besloten omgeving, waar hij zich kan ontplooien zonder hierin beperkt te worden. Het gebruik van drones biedt uitgebreide mogelijkheden om op besloten terreinen te kunnen filmen of fotograferen. Daarbij kunnen er dus ook opnames worden gemaakt van mensen in hun tuinen of zelfs binnen in hun huizen. Het feit dat men al rekening zou moeten houden met overvliegende camera’s betekent dat hij zich, in en rondom huis, niet onbespied kan voelen.

Dit alles kan behoorlijke gevolgen hebben voor het recht op privacy. Inmiddels is er een vliegverbod ingesteld voor commerciële dronevluchten. Dat betekent dat wanneer iemand opnames maakt en daarvoor een vergoeding krijgt, het verbod overtreedt. Wel kan er eventueel een ontheffing worden aangevraagd. In eerste instantie is het verbod ingesteld met het oog op de veiligheid van het luchtruim. Toch heeft het ook enig effect op het privacyrecht, maar niet voldoende. Voor consumenten is het immers niet verboden om drones te gebruiken. Daarnaast worden deze apparaten steeds goedkoper en is het toezicht op de naleving van het verbod niet effectief uit te voeren.

Aangezien het een vrij nieuwe techniek betreft, is er nog niet precies bekend wat de gevolgen zullen zijn. Wat wel duidelijk is, is dat er specifieke regels noodzakelijk zijn om het excessief en inbreukmakend gebruik tegen te gaan. De nieuwe regelgeving dient bestand te zijn tegen de voortdurende ontwikkelingen. Het probleem is echter dat er nauwelijks toezicht te houden is op de vliegende apparaten. Ze worden steeds kleiner en kunnen elk moment opstijgen of landen. Zodra de toezichthouder weet waar hij moet zijn, is de drone waarschijnlijk al weer geland. Dit betekent dat effectief toezicht nauwelijks mogelijk is. Hierdoor is het nog steeds gemakkelijk om een drone de lucht in te sturen en is een inbreuk dus gemakkelijk gemaakt.

De vraag blijft daarom of we onze privacy (deels) moeten opgeven of dat we dit soort apparaten harder moeten aanpakken door middel van specifieke wetgeving. In het laatste geval zal er duidelijk moeten worden gekeken naar de gevolgen en de mogelijkheden van handhaving van de wetgeving. Tevens zal de wetgever de voortdurende ontwikkelingen in gedachte moeten houden om te voorkomen dat de techniek de wetgeving omzeilt of voorbijstreeft. Tot die tijd zullen we rekening moeten houden met voorbijvliegende camera’s, ook binnen de privéterreinen.

Over de auteur

Dit artikel is geschreven door Niels Winters, juridisch adviseur bij ICTRecht.