ruglogo

De opleidingscommissie 2019-2020 bestaat uit: Nina van den Thillart, Daniël Tjeerdsma en Petra Boonstra.

Op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft elke opleiding een opleidingscommissie. Elke opleidingscommissie bestaat voor de helft uit docenten en de andere helft uit studenten. Voor de opleidingscommissie Recht & ICT draagt LISA elke jaar 3 studenten voor.

De opleidingscommissie heeft tot taak om jaarlijks advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, het jaarlijks beoordelen van de uitvoering van deze regeling en kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het Faculteitsbestuur en de directeur onderwijs over alle zaken betreffende het onderwijs in de opleiding.

Contact: [email protected]

De sollicitaties zijn doorgaans in juni. Indien je geïnteresseerd bent in deze commissie, neem dan contact op met het bestuur via [email protected]