Het is nu mogelijk om te solliciteren voor het LISA bestuur van 2014 – 2015.

bestuur 2013 – 2014

Heb je interesse in een bestuursfunctie komend studiejaar? Dan is dit je kans! Deel uitmaken van het LISA bestuur betekent een jaar hard werken en veel leren, gezamenlijk een beleid uitstippelen, contact onderhouden met kantoren, het organiseren van interessante activiteiten en het begeleiden van commissies. Het zijn enkele voorbeelden van wat je te wachten staat als bestuur. Indien je interesse hebt maar nog twijfelt, neem dan gerust contact op met het huidige bestuur. Het LISA bestuur is een deeltijdbestuur van gemiddeld 10 tot 15 uur per week.

Binnen het LISA bestuur kun je solliciteren voor de volgende functies:

Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de vereniging, zowel intern als extern. Hiermee is de voorzitter dus ook het aanspreekpunt van het bestuur voor communicatie van buitenaf en moet de voorzitter het woord voeren bij (externe) activiteiten namens de vereniging of het bestuur. De voorzitter moet het overzicht binnen de vereniging bewaren en de voortgang bewaken. De taken van de voorzitter bestaan voornamelijk uit het voorzitten van de bestuursvergadering en de ALV, het meedraaien bij het Verenigingen Overleg Groningen (VOG) en het Faculteits Verenigingen Overleg Groningen (FVOG). Tevens kan de voorzitter bijspringen bij taken van de overige bestuursleden wanneer dit nodig is en moet de voorzitter bestuursleden erop aanspreken wanneer deze niet goed functioneren. Gezamenlijk met de rest van het bestuur is de voorzitter verantwoordelijk voor de uitvoering van het algemene beleid.

Secretaris
De secretaris heeft diverse taken. De secretaris moet dus van vele markten thuis zijn. Een van de belangrijkste taken is het maken van notulen bij de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor de binnengekomen post en het LISA postvak. De secretaris beheerst ook de ledenadministratie en het alumnibestand, hieronder vallen ook de in- en uitschrijvingen bij de vereniging. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor de maandelijkse nieuwsbrief. Kortom, een uitgebreide en veelzijdige functie.

Penningmeester
De penningmeester staat voor het financiële hart van de vereniging, de penningmeester beheert namelijk de liquide middelen. Samen met de rest van het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor de in- en uitkomsten van de vereniging. De penningmeester doet dan ook de betalingen en de incasso’s. Om deze functie goed en professioneel uit te voeren is het belangrijk om een goed financieel overzicht te hebben. De penningmeester is tevens verantwoordelijk voor het versturen van sponsormails en het contact met sponsoren. Hierbij is hij/zij aanspreekpunt voor de kantoren. Ook heeft de penningmeester veel contact met commissies over mogelijke uitgaven.

Commissaris Intern
De commissaris intern is de primaire contactpersoon voor commissies. Dit houdt in dat de commissaris intern de vergaderingen van de commissies bijwoont en de commissies helpt om op te starten. De commissaris intern is als het ware het communicatiekanaal tussen het bestuur en de commissies, waarbij de commissaris intern waar nodig richting kan geven en bij kan sturen. Tevens is de commissaris intern het aanspreekpunt voor de commissies. Daarnaast vervult de commissaris intern een ondersteunende algemene rol in het bestuur. Al met al is de commissaris intern een veelzijdige functie, die een sociaal en betrokken karakter vereist.

Solliciteren kan door een mail te sturen naar de sollicitatiecommissie via [email protected]. Sollicitaties omvatten een curriculum vitae en een motivatiebrief met daarin de functie(s)die de indiener ambieert. De mogelijkheid tot solliciteren sluit op vrijdag 21 maart 2014 om 23:59.