V.l.n.r.: Iris Bollen, Hazal Cengiz, Joris Vos en Stefano Scabio.

Bij de verdere professionalisering van een studievereniging van een jaarlijks groter wordende opleiding hoort ook een commissie die haar bijdrage levert aan het verzorgen en begrijpen van het studiemateriaal. Deze leerzame taak komt toe aan de Studiefaciliteitencommissie, afgekort ‘stufaco’, die dit collegejaar voor de tweede maal aangenomen is.

De stufaco van dit jaar bestaat uit een diverse en enthousiaste groep studenten die veel ervaring heeft in het onderwijs (in brede zin). De commissie wordt voorgezeten door Joris. Hij wordt gekenmerkt door zijn rustige manier van spreken en het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken. Iris verzorgt het nodige sorteer- en typewerk in haar functie als secretaris. Met behulp van de NS weet zij haar vluchtige aantekeningen van de vergadering tot ware pareltjes om te toveren. Stefano is de man die de financiële zaakjes binnen de commissie beheert en uitblinkt met zijn kookopleiding. De rest van de commissie wacht nog altijd zijn koksdebuut ongeduldig af. Last but not least verzorgt Hazal de vormgeving. Hieronder valt niet alleen de vormgeving van het studiemateriaal, maar ook van de vele bijgerechten die wel eens bij een commissievergadering komen kijken.

Ondanks de beste intenties en inspanningen van de commissie is het mogelijk dat ook zij dingen over het hoofd zien. Vallen je bijvoorbeeld bepaalde zaken op in het studiemateriaal, of wil je juist graag bijdragen door een samenvatting te schrijven of een bijeenkomst te begeleiden? Schrijf ons dan vooral aan! De postduif hebben wij helaas om milieutechnische redenen moeten afschaffen; voortaan zijn wij enkel middels een mail aan [email protected] bereikbaar!

De studiefaciliteitencommissie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

Voorzitter: Joris Vos
Secretaris: Iris Bollen
Penningmeester: Stefano Scabio
Commissaris vormgeving: Hazal Cengiz