v.l.n.r. Jaykishan Doerga, Renoushka Kraaijinga, Arasj Khodadade Jahrome, Diyana Shakir

Hi, wij zijn Arasj, Renoushka, Diyana en Jay en dit jaar vormen wij de studiefaciliteitencommissie (stufaco) van LISA. Wij gaan jullie het hele jaar voorzien van samenvattingen van zowel de master- als de bachelorvakken van IT-recht. Want laten we eerlijk zijn, naast het bijwonen van alle leuke en leerzame LISA-activiteiten wil je ook je tentamens halen en dat het liefst met een mooi cijfer.

Om jou vanaf het begin optimaal voor te bereiden op je tentamens en je te ondersteunen bij het beheersen van het studiemateriaal, bieden wij als commissie extra diensten aan. Zo houden we sparavonden waar wordt geoefend met de stof en willen wij van een aantal vakken wekelijks de hoorcollege-aantekeningen met jullie delen zodat je elke week bij bent.

De functies binnen de commissie zijn als volgt:
Voorzitter: Arasj is als voorzitter het hoofd van de commissie. Hij is het aanspreekpunt van de commissie en leidt de vergaderingen.
Secretaris: Renoushka brengt als secretaris structuur aan en maakt notulen van de vergaderingen. Zij houdt de plannen van de commissie bij en legt deze vast.
Commissaris promotie: deze functie wordt bekleed door Diyana en Jay. Zij brengen de activiteiten en het studiemateriaal van de commissie onder de aandacht via verschillende media.

Wij van de stufaco helpen jou je tentamens door!

Ondanks de beste intenties en inspanningen van de commissie is het mogelijk dat ook wij dingen over het hoofd zien. Vallen je bijvoorbeeld bepaalde zaken op in het studiemateriaal, of wil je graag bijdragen door een samenvatting te schrijven of een bijeenkomst te begeleiden? Schroom niet en neem contact met ons op via [email protected]